Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-KU-II-1-SemMgr-L] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-KU-II-1-SemMgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BqoqlmfgVvn4hutj6nC4VD7ffrzh-MK8pYYYTfDuXX81@thread.tacv2/1646050606542?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%222b253e9a-a028-407d-bff4-07aeaa4b6063%22%7D
Literatura:

Literatura podawana indywidualnie zgodnie z zakresem tematycznym przygotowywanych prac magisterskich.

Zakres tematów:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom z zakresu artystycznych tekstów kultury (zwłaszcza literatura, film, fotografia), tekstom reprezentującym popularne obiegi kultury (np. reklama) czy wybranym zagadnieniom z zakresu poetyki intersemiotycznej.

W obrębie zaproponowanych zagadnień student wybiera temat szczegółowy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji: udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji wyników badań, omówienie wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi systematyczna praca nad tematem i tekstem pracy dyplomowej. W semestrze II oczekiwany jest: ostateczny wybór tematu (oraz jego zatwierdzenie przez Radę Instytutu), dookreślenie celów pracy i metodologii badań, prezentacja i przedłożenie do sprawdzenia minimum dwóch rozdziałów pracy.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)