Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag] Semestr letni 2021/22
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FPZ-II-2-SeMag]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM_MGR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Krasowska
Literatura:

Literatura dostosowana do tematów prac studentów. Omawiana i uzupełniana na bieżąco.

Ponadto:

P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2010.

D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa 2020.

S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010, s. 235-253.

M. Brzezina, Polszczyzna Żydów, Warszawa 1986.

A. Krasowska, Polsko-żydowskie pogranicza językowe – stan i perspektywy badań, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2019, s. 149-171.

M. Bańko i in., Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, Warszawa 2016.

N. Bell, We are not amused. Failed humor in interaction, Berlin-Boston-Munich 2015.

The Routledge Handbook of Language and Humor, red. S. Attardo, New York – London 2017.

Encyclopedia of Humor Studies, red. S. Attardo, t. 1-2, Los Angeles 2014.

D. Brzozowska, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole 2008.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, wyd. 5, Lublin 2012.

Zakres tematów:

W tym semestrze przewiduje się prezentowanie efektów prowadzonych przez studentów badań językowych oraz wspólną dyskusję. Zakres tematów odpowiada tematom prac magisterskich.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody dydaktyczne: dyskusja, metoda referatu, metody eksponujące (prezentacja)

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod dyskusji, referatu oraz metod eksponujących, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe i pracę pisemną.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. przygotowanie do zajęć i udział w zajęciach,

2. przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego badań lingwistycznych podejmowanych w pracy magisterskiej

3. napisanie i przedstawienie promotorowi całości pracy magisterskiej.

Promotor może odmówić przyjęcia pracy magisterskiej, jeśli nie przedstawiono mu kolejnych etapów jej powstawania i nie były one z nim konsultowane.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)