Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku [WH-FPZ-M-II-2-PrEdL] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku [WH-FPZ-M-II-2-PrEdL]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Evangelina Skalińska
Literatura:

Z. Stefanowska, "Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007", Warszawa 2014.

C. Norwid, "<<Nie są nasze - pieśni nasze>>". Wiersze religijne", wybór, wstęp, komentarz S. Sawicki, Kielce 2021.

A. Mickiewicz, "Wsłuchać się w szum wód", wybór i wstęp B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2021.

A. Mickiewicz, "Prose artistique. Coontes, essais, fragments"/ "Proza artystyczna. Opowiadania, szkice, fragmenty", wstęp i opracowanie J. Pietrzak-Thebault, Warszawa 2013.

A. Mickiewicz, "Dziadów część III. Podobizny autografów. Transliteracje. Komentarze, t. I-II, oprac. edytorskie Z. Stefanowska, współpraca M. Prussak, Warszawa 1998.

J. Słowacki, "Dziennik niektórych dni mego życia. Antologia zapisów diariuszowhych", pomysł i opracowanie M. Troszyński, Warszawa 2019.

M. Troszyński, "Alchemia rękopisu. <<Samuel Zborowski>> Juliusza Słowackiego, Warszawa 2017.

J. Słowacki, "Raptularz 1843-1849", pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu, opracowanie edytorskie, wstęp, indeksy, M. Troszyński, Warszawa 1996.

Cz. Miłosz, "Wiersze wszystkie", Kraków 2011.

"Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1905-1929", wstęp i opracowanie E. Głębicka, Warszawa 2005.

V. Nabokov, "Oryginał Laury. (Umieranie to świetna zabawa)", przełożył i posłowiem opatrzył L. Engelking, Warszawa 2009.

W. Gombrowicz, "Kronos", wstęp R. Gombrowicz, posłowie J. Jarzębski, przypisy R. Gombrowicz, J. Jarzębski, K. Suchanow, Kraków 2013.

O. Daukszta ,"Wiersze wybrane", wybór i posłowie E. Skalińska, Lublin 2013.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Dyskusja, praca w grupach, wykład podawczy.

Efekty uczenia się z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane podczas dyskusji na zajęciach i oceniania pracy końcowej.

Efekty uczenia się z zakresu umiejętności zostaną zweryfikowane podczas pracy w grupach i oceniania pracy końcowej.

Efekty uczenia się z zakresu kompetencji społecznych zostaną poddane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą uzyska Student, który będzie brał aktywny udział w zajęciach i przygotuje pracę końcową na ocenę przynajmniej na db+.

Ocenę dobrą plus uzyska Student, który będzie brał aktywny udział w zajęciach i przygotuje pracę końcową na ocenę db.

Ocenę dobrą uzyska Student, który będzie brał udział w zajęciach i przygotuje pracę końcową na ocenę dst+.

Ocenę dostateczną plus otrzyma Student, który nie będzie brał aktywnego udziału w zajęciach i przygotuje pracę końcową na ocenę przynajmniej dst+.

Ocenę dostateczną otrzyma Student, który nie będzie brał aktywnego udziału w zajęciach i przygotuje pracę końcową na ocenę dst.

Ocenę niedostateczną uzyska Student, który nie będzie brał aktywnego udziału w zajęciach i przygotuje pracę końcową na ocenę ndst albo nie przygotuje jej w ogóle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)