Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XIX wieku-ćwiczenia [WH-KUZ-I-2-HisKuXIXC] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury XIX wieku-ćwiczenia [WH-KUZ-I-2-HisKuXIXC]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45
sala 410A
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Evangelina Skalińska
Literatura:

E. Skalińska, "Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje", Warszawa 2014.

E. Skalińska "Rosyjski Mickiewicz. Studia z historii przekładu", Warszawa 2020/

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodą wykładu, a weryfikowane w trakcie dyskusji.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane przy pomocy metod problemowych i weryfikowane w trakcie

prezentacji referatów.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane przy pomocy metod eksponujących i poddane ocenianiu

ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie spełnia kryteriów wymienionych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który w stopniu podstawowym potrafi zdefiniować najważniejsze zjawiska XIX-wiecznej komunikacji kulturowej oraz wymienić najważniejsze XIX-wieczne teksty kultury, a następnie dokonać ich

schematycznej interpretacji.

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który dobrze definiuje problematykę XIX-wiecznej komunikacji kulturowej, zna wymienione

w liście lektur teksty kultury oraz potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który bardzo dobrze definiuje problematykę XIX-wiecznej komunikacji kulturowej,

zna wymienione w liście lektur teksty kultury, potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji oraz krytycznej analizy literatury

przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)