Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanony kulturowe, wzory kulturowe [WH-KUZ-II-1-KanKulWz] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kanony kulturowe, wzory kulturowe [WH-KUZ-II-1-KanKulWz]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 408
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Kuciński
Literatura:

Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 2, s. 7-31.

W.J. Burszta, Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, w: Narracja i tożsamość (I): narracje w kulturze, red. R. Nycz, W. Bolecki, Warszawa 2004, s. 26-37.

G. Simmel, Z psychologii mody. Studium socjologiczne, w: tegoż, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 20-31.

A. Litorowicz, Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki, Gdańsk 2012, s. 57-129.

E. Fromm, Miłość i jej rozbicie we współczesnym społeczeństwie zachodnim, w: tegoż, Sztuka miłości, przeł. A. Bogdański, Poznań 2013, s. 109-132.

L. Kołakowski, Sens mityczny miłości, w: tegoż, Obecność mitu, Warszawa [b.r.], s. 70-79.

A. Kaźmierczak, Staropanieństwo i starokawalerstwo we współczesnej Polsce, w: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, red. B. Płonka-Syroka, s. 255-267.

E. Kay Trimberger, Nowa singielka, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2008, s. 9-29.

A. Radomski, B. Truchlińska, Wprowadzenie: opowieści o męskości we współczesnych społeczeństwach Zachodu, w: Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008, s. 9-21.

M. Dziekanowska, Męska płeć kulturowa w perspektywie socjologicznej, w: Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008, s. 58-65.

T. Szlendak, O naskórkowej (lub kosmetycznej) przemianie męskości, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Warszawa 2009, s. 63-75.

A. Grygiel, (Nowy) model polskiego ojcostwa, w: Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, red. M. Dąbrowska, A. Radomski, Lublin 2010, s. 55-64.

E. Zierkiewicz, K. Stefaniak, Czy Matka Polka czeka na "powrót taty"? Konstruowanie poczucia rodzicielstwa u mężczyzn przez deprecjonowanie kobiet w rolach macierzyńskich w "Gazecie Wyborczej", w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

S.B. Ortner, Czy kobieta ma się do mężczyzny tak, jak natura do kultury?, w: Nikt nie rodzi się kobietą, wybór i tłum. T, Hołówka, Warszawa 1982, s. 112-141.

M. Gimbut, Przetłumaczyć i zrozumieć. Wzór kobiecości - perspektywa antropologiczne, w: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007.

M. Sikorska, Matka "chora" zamiast "złej" - o nowych wzorcach macierzyństwa, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Warszawa 2009, s. 13-33.

A. Titkow, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

Zakres tematów:

1, Pojęcia kanonu, wzoru kulturowego

2. Kanon kulturowy, wzór k. a stereotypy

3. Modele kształtowania się kanonów: - klasyczny (tradycyjny), współczesny (interpretacyjny)

4. Kanony kulturowe w rozbiorze. a) elementy kanonu, struktura kanonu, powiązanie elementów kanonu.

5. Wzorce kulturowe: dynamika wzorca ku,turowego, rola kontekstu, zmienność celów wzorów (wzór - wzorzec - kanon)

6. Role kulturowe, kondycje ludzkie

7. Subkultury i kultury dominujące

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: dyskusja, el. wykładowej, m. konwersatoryjna, burza mózgów. (wszystkie efekty kształcenia)

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest ustawicznie za: aktywność na zajęciach, branie udziału w dyskusji, stawianie zasugerowanych lub swoich problemów badawczych. Egzamin ustny obejmujący wybrany temat, problem wraz z własną interpretacją przykładów nieporuszanych i nieomawianych na zajęciach. Zaliczenie na ocenę, ostatnie przewidziane w semestrze zajęcia.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)