Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Milan - Cultural Perception Through Art and Fashion [WH-KON-MilCultPerc] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Milan - Cultural Perception Through Art and Fashion [WH-KON-MilCultPerc]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Wiśnicka
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60XvP-jHHWvOiiaJhu6cSk3ua_r01QG1F8GzTic3LsE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51dcebba-ca0e-4c66-a20c-b5c96a863acb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

J. Foot, Milan Since the Miracle: City, Culture and Identity, Ann Arbor City 2001.

Zakres tematów:

1. Wstęp

2. Mediolan - historia miasta

3-4. Mediolan i sztuka nowoczesna

5-6. Design i najważniejsi przedstawiciele

7-8. Nowoczesna architektura

9-10. Tradycje regionalne

11-12 Najważniejsze mediolańskie domy mody i projektanci

13-14 Muzea Mediolanu

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak dyskusja i wykład konwersatoryjny, a weryfikowane przez sprawdzenie finałowej prezentacji multimedialnej i ocenę aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak burza mózgów i metoda problemowa, a weryfikowane przez ocenę prezentacji multimedialnej i aktywności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach 20%

Zaliczenie w formie prezentacji (archiwizacja pracy na MOODLE) 60%

Obecność (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze) 20%

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki miasta i potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków miasta i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki Mediolanu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów i domów mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego.

Uwagi:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)