Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie WNP-PE-RO
Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie WNP-PE-RO
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-31 09:45 : 11:15 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Krajewska
Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zakres tematów:

1.Pojęcie i typologie rodziny. 2. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo – wychowawcza. 3. Więzi społeczne w rodzinie, atmosfera, postawy i style wychowania w rodzinie. 4. Kultura pedagogiczna rodziców. 5. Funkcje i zadania rodziny. 6. Dysfunkcje i zagrożenia występujące we współczesnej rodzinie. 7. Rodzina a inne środowiska wychowawcze. 8. Prawa dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców. 9. System wsparcia współczesnej rodziny.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład informacyjny, dyskusja problemowa, wykład konwersatoryjny.

Weryfikacja efektów uczenia się następuje poprzez pisemne kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – kolokwium.

Kryteria oceniania:

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości o rodzinie, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie, także o działaniach pomocowych i wspierających dzieci i rodziców, aspektach środowiska wychowawczego rodziny, ma niski poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej rodziny i jej roli wychowawczej, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, wykazuje niski poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy o rodzinie, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, wykazuje zadowalający poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem .

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie rodziny, jej funkcji, zadań, funkcjonalności, przejawów dysfunkcji i patologii, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensujących braki środowiska rodzinnego, zna instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem .

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą rodziny i jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, wrażliwy na problemy dzieci i nieprawidłowe sytuacje występujące w rodzinie, a także przygotowany do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem.

Uwagi:

2 rok I stopnia - PEDAGOGIKA - moduł: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza - studia stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.