Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne [WSE-BW-DP] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Decydowanie polityczne [WSE-BW-DP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 103
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Brzezińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFS7RiVAlENYydUBFf8mIpVwOu7G79rjzFjK236rSTCU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccbba2d0-1015-4611-bdd7-e3a6d335c37e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce

zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków

1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Zakres tematów:

Na wykładzie poruszone i rozwinięte zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu decydowania politycznego.

2. Decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, racjonalnym i emocjonalnym - zarys problematyki.

3. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny.

4. Klasyfikacja ośrodków decyzyjnych.

5. Proces przetwarzania informacji, decyzja polityczna.

6. Klasyfikacja decyzji politycznych.

7. Implementacja decyzji politycznych

8. Rodzaje implementacji politycznych (typy głosowań)

9. Korzystna sytuacja polityczna

10. Decydowanie polityczne jako nieustannie toczący się proces.

11. Proces decydowania wyborczego.

12. Organizacja kampanii wyborczych.

13. Kandydat i jego wizerunek.

14. Marketing polityczny.

15. Decyzje wyborców.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zastosowane zostaną trzy metody dydaktyczne (w zależności od poruszanego zagadnienia):

1. Wykład informacyjny - słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, w

przystępnej formie, zgodnej z zasadami logiki.

2. Wykład problemowy - poświęcony omówieniu jakiegoś problemu, w tym sposobów oraz końcowego rozwiązania tego problemu.

3. Wykład konwersatoryjny - połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

70% - wynik testu końcowego

20% aktywność na zajęciach

10% - obecność na zajęciach.

Test: 20 pytań, w tym 10 otwartych i 10 zamkniętych. Pytania otwarte będą lepiej punktowane.

Czas na napisanie testu ok. 25-30 min.

Punktacja:

45-40 pkt. - ocena 5,0

39-35 pkt. - 4,5

38-34 pkt. - 4,0

33-29- pkt. - 3,5

28-23 pkt. - 3,0

0-22 pkt - 2,0

Na ocenę bardzo dobrą: Student ma pogłębioną wiedzę na temat założeń teoretycznych, budowy i funkcjonowania organizacji państwowej, a pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i roli komunikowania w systemach publicznych, potrafi w sposób pogłębiony analizować rzeczywistość społeczną w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej, Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz przewidywać skutki podejmowanych działań, potrafi planować i organizować pracę oraz krytycznie podchodzić do efektów podejmowanych działań.

Na ocenę dobrą: opanował ww wiedzę i umiejętnoci w 75%.

Na oceną dostateczną: opanował ww wiedzę i umiejętnoci w 51%

Dyżur:

czwartek godz. 8.00-9.45 s. 416, online: zespół Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a937a9758935b49cc91c36e5be8f5dc70%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b75ef19-c469-47e0-a447-0b3c459b2c4b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Uwagi:

II rok I st. (zajęcia do wyboru 1 z 2).

Nie wyrażam zgody na nagrywanie, kopiowanie i dalsze powielanie materiałów udostępnianych na zajęciach, stanowiących moją własność i dobro intelektualne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)