Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych [WT-DKS-P-SW] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Sztuka wystąpień publicznych [WT-DKS-P-SW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 408
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Marcyński
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć, Zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 7.10.2021

2. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę): 14.10.2021

3. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę) – cd. zajęć: 21.10.2021

4. Klasyczny plan mowy publicznej i jego adaptacja - 28.10.2021

5. Cechy dobrego mówcy. Słowo, głos, gest: 04.11.2021

6. Zadanie nr 2: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy: 18.11.2021

7. Zadanie nr 2: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy : 25.11.2021

8. Zadanie nr 3: Prezentacja projektu „arcyciekawe sformułowania”: 02..12.2021

9. Radzenie sobie ze stresem: 09.12.2021

10. Zadanie nr 4: Spontaniczne wystąpienie publiczne na wylosowany na zajęciach temat : 16.12.2021

11. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 22.12.2021

12. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 13.01.2022

13. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 20.01.2022

14. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 27.01.2022

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- aktywne uczestnictwo studenta

w zajęciach,

- obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze,

- oddanie projektów i ich zaprezentowanie.

O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Uwagi:

do2 gr 1B; cm2 - Kod do zajęć: v0fovnj

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)