Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamość polska WH-KU-II-1-TozsPol
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Tożsamość polska WH-KU-II-1-TozsPol
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Dąbrowska
Literatura:

A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014

J. Sowa, Fantomowe ciało króla, Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków, 2011

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

klasyczna metoda problemowa

wykład konwersatoryjny

studium przypadku

metoda seminaryjna

kolokwium ustne, kolokwia pisemne

ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie drobnych kolokwiów

- zaliczenie kolowium obejmującego całokształt omawianych w ramach kursów lektur i zagadnień

Na ocenę dostateczną: student potrafi zwięźle scharakteryzować najistotniejsze problemy związane ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością polską

Na ocenę dobrą: student wykazuje się rzetelną znajomość analizowanych w ramach zajęć lektur

Na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje się szczegółową znajomością poznanych lektur oraz umiejętnością porównywania poznanych koncepcji oraz wyciągania samodzielnych wniosków z przeprowadzonych w ramach kursu dyskusji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.