Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna [WNP-PPW-PWC-EK-1] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika wczesnoszkolna [WNP-PPW-PWC-EK-1]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 1542
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Kulawska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: metoda problemowa sytuacyjna, metody ćwiczeniowo - praktyczne, metody eksponujące, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach w semestrze). W przypadku nieobecności na zajęciach przekraczającej 50% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu.

2. Aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, udział w dyskusjach, ćwiczeniach praktycznych, projektach)

3. Przygotowanie prezentacji/referatu/projektu.

4. Zaliczenie kolokwiów pisemnych, testów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia z kolokwiów, testów wynosi 40.

40 - 37 pkt ocena 5

36 - 33 pkt ocena 4,5

32 - 28 pkt ocena 4,0

27 - 25 pkt ocena 3,5

24 - 21 pkt ocena 3,0

poniżej 20 pkt ocena 2,0

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się :

1. Efekty uczenia się P_UP1_01; P_UP1_02; P-UP1_06; P_KP1_01: ocenianie ciągłe aktywności studenta na zajęciach, przygotowanie do zajęć

2. Efekty uczenia się: P_WP1_03; P_WP1_05: kolokwia, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się : wynik kolokwiów, testów (max.40 pkt), aktywność na zajęciach (10 pkt), przygotowanie referatów/projektów (10 pkt).

60-55 pkt ocena 5,0

54-49 ocena 4,5

48-43 ocena 4,0

42-38 ocena 3,5

37-32 ocena 3,0

poniżej 31 ocena 2,0

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II, grupa I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)