Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy [WH-KUZ-M-II-I-JezRek] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język reklamy [WH-KUZ-M-II-I-JezRek]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Karolczuk
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza (zespołowa i samodzielna) materiału językowego z przekazów reklamowych, dyskusja, wnioskowanie, burza mózgów i wybór najtrafniejszego rozwiązania.

Umiejętności nabywane w trakcie zajęć weryfikowane są podczas formułowania konkluzji i wyrażania opinii.

Końcowa weryfikacja związana jest z przygotowaniem pracy zaliczeniowej i jej oceną. Praca polega na analizie warstwy językowej dwóch wybranych przykładów przekazów reklamowych lub przygotowaniu tekstów reklamowych na dwa zadane tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: 10 proc.

Aktywny udział w zajęciach: 30 proc.

Praca zaliczeniowa: 60 proc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)