Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie. Sztuka dawna - idee, inspiracje, funkcje, interpretacje WNHS-HS-SM2SDIIFI
Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie. Sztuka dawna - idee, inspiracje, funkcje, interpretacje WNHS-HS-SM2SDIIFI
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 318
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Janusz Nowiński
Literatura:

Szkutnik Z. Metodologia pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980.

D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, Warszawa 1995.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

analiza tekstu, synteza problemu, analiza formalna, analiza ikonograficzna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego semestru na podstawie:

1) obecności (student ma prawo do maksymalnie jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze; obecności na seminarium będą odnotowywane w arkuszu pobranym z systemu USOS)

2) prezentacji (przynajmniej raz w semestrze) stanu badań nad wybranym przez studenta tematem

3) pracy pisemnej. Wymagane są:

w sem. zimowym I roku – wybranie tematu pracy, aktualny stan badań, wstępny plan pracy;

w sem. letnim I roku - stan badań, zatwierdzona koncepcja pracy, fragmenty jej tekstu

w roku II - sukcesywnie kolejne fragmenty i rozdziały pracy.

Złożenie pracy w I terminie (czerwcowym) jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia promotorowi kompletnego tekstu pracy na 2 tygodnie przed terminem składania prac.

Złożenie pracy w II terminie (wrześniowym) jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia promotorowi kompletnego tekstu pracy na 2 tygodnie przed terminem składania prac.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.