Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna fonetyka języka angielskiego [WNP-PPWZ-PFJA-2] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna fonetyka języka angielskiego [WNP-PPWZ-PFJA-2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 1542
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Strona domowa grupy: https://pedagogika.uksw.edu.pl/
Literatura:

Hancock, M. (2012), English Pronunciation in Use, intermediate, (2nd ed.). Cambridge University Press: Cambridge.

Carley, P. et al. (2018), English Phonetics & Pronunciation Practice. Routledge: London.

Materiały własne i z internetu

Zakres tematów:

1. Introducing basic terms – grapheme, phoneme, vowels, consonants, etc.

& phonemic symbols

2. Vowel phonemes in closed & open syllables

3. Monophthongs vs diphthongs

4. Long monophthongs vs short ones

5. Diphthongs

6. Weak vowels

7. Words with with ‘-s’ endings & ‘-ed’ endings

8. Word stress

9. Stress in longer words

10. Speech units

11. Introduction to main stress

12. Main stress in questions

13. Rising & falling tones

14. Final semester test

15. Final assessment

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Metody dydaktyczne bazują na zmodyfikowanym podejściu komunikacyjnym.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody weryfikacji efektów kształcenia obejmują: pracę własną studenta, obecność na zajęciach i przygotowanie się do zajęć, aktywność na zajęciach, wykonanie zadań na platformie MOODLE, test semestralny i zaliczenie ustne

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, krótkie sprawdziany, test końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium 40 pkt;

- systematyczny udział w zajęciach 30 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 30 pkt;

- zaliczenie ustne 20 pkt;

0 - 49 (0%-59%) – ocena 2,0;

50 - 56 (60%-67%) – ocena 3,0;

57 - 62 (68%-75%) – ocena 3,5;

63 - 69 (76%-83%) – ocena 4;

70 - 76 (84%-91%) – ocena 4,5;

77 - 120 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II, grupa II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)