Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo wobec innowacji - aspekty publicznoprawne [SzD-NP-INNOW] Semestr letni 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Państwo wobec innowacji - aspekty publicznoprawne [SzD-NP-INNOW]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 75
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Irena Lipowicz
Literatura:

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019 (2 rozdziały)

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Warszawa 2021

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

R. Mędrzycki, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Warszawa 2021

Zakres tematów:

Wykład 1

Państwo i jego organy w zmieniającym się świecie – wartości, cele, zadania.

Wykład 2

Wspieranie innowacji jako zadanie państwa w XXI w.

- instrumenty publicznoprawne

- instrumenty prywatnoprawne

Wykład 3

Kryzys administracji i prawa administracyjnego – perspektywy modernizacji sterowania.

Wykład 4

Aktywne oddziaływanie publiczne na innowacje.

- pojęcie zmiany społecznej i problem sterowania zmianą

- innowacje techniczne i technologiczne. Państwo i cyfryzacja, a informatyzacja

- kres cywilizacji papieru i ewolucja komunikacji

- zarys struktury i funkcjonowania w administracji w kontekście zmian wewnętrznych i zewnętrznych (podstawy dla nie prawników)

- człowiek współczesny jako adresat działań administracji – patologie i luki regulacji

Wykład 5

E-administracja: szanse i deficyty

- e-zdrowie

- e-obywatel

Wykład 6

Praktyczne aspekty kluczowych zmian w administracji – studium przypadku

- casus jasności działań administracji

- casus mediacji

- casus zarządzania kryzysowego w pandemii

Wykład 7

Konflikt i opór jako reakcja na zmianę. Analiza przykładów i dwa wyjścia.

Wykład 8

Partnerstwo społeczne jako szansa na zmianę w administracji

- organizacje pozarządowe jako partner

- partycypacja społeczna i jej formy

- sojusznicy zmian – prawne formy współpracy

Wykład 9

Innowacyjność w gospodarce

- rola parlamentu, sądownictwa i administracji publicznej

Wykład 10

Gra edukacyjna: innowacje w gminie – wprowadzenie komunikacji alternatywnej

Wykład 11

Mediacja w administracji publicznej jako katalizator zmiany społecznej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład wzbogacony technikami interaktywnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)