Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe [WB-IS-II-13-PR] Semestr zimowy 2021/22
Praktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyki zawodowe [WB-IS-II-13-PR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Praktyka [PR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bartłomiej Macherzyński
Literatura:

brak

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się odbywa się na podstawie wypełnionej karty praktykanta i rozmowy z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk. Oceny wystawione przez opiekuna praktyk mieszczą się w zakresie od 2 do 5. Końcowa ocena to średnia ocen wystawionych przez zakładowego opiekuna praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest zaliczana na podstawie dokumentów wskazanych w Regulaminie praktyk studenckich w UKSW - wypełnionego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu pracy oraz karty praktykanta, zatwierdzonych przez Instytucję przyjmującą studenta.

Zaliczenie praktyk stanowi warunek zaliczenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Weryfikacja osiągniętych efektów odbywa się na podstawie oceny osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej, a formalnego zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Wiedza:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z inżynierią środowiska.

Umiejętności:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi ocenić procesów, rozwiązań technicznych dotyczących inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi ocenić procesy, rozwiązania techniczne dotyczące inżynierii środowiska.

Kompetencje:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia technologii dla ludzi.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent zna znaczenie wiedzy technologicznej dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)