Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska [WK-K-KRZ] Semestr letni 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kuria Rzymska [WK-K-KRZ]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 14:00 - 15:30
sala 313
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Stępień
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II 1, Księga II Lud Boży, Część II. Ustrój hierarchiczny, Poznań 2005

2. Majer P. (red.) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011

3. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986

4. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy: (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny; wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; indywidulana lektura tekstów; weryfikacja - egzamin końcowy.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; weryfikacja - egzamin końcowy.

Efekty kompetencyjne (EK 7-8)

metoda dydaktyczna - indywidulana lektura teksów; wykład konwersatoryjny;

weryfikacja - egzamin końcowy.

Opis metod dydaktycznych:

wykład informacyjny - słowna prezentacja;

wykład problemowy - poświęcony omówieniu kształtowi reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka;

wykład konwersatoryjny - jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego, w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami; prezentacja - jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego;

indywidualna lektura tekstów - indywidulana lektura podanej literatury podstawowej i uzupełniającej.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin końcowy - ustny; 2 pytania losowo wybrane z puli podanej przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student na egzaminie końcowym ustnym otrzyma dwa pytania losowo wybrane. Za odpowiedzi na poszczególne pytania otrzyma oceny cząstkowe.

Ocena końcowa będzie średnią oceną wyliczoną na postawie dwóch ocen cząstkowych.

W przypadku przejście na zajęcia tylko zdalne, co może się odbyć się na podstawie decyzji uprawnionych władz, w związku z zagrożeniem Covid-19.

Wówczas egzamin odbędzie się w formie pisemnej w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams i Forms. Każdy student otrzyma trzy pytania. Za odpowiedzi na nie będą przyznawane punkty, następnie sumowane i wystawiana ocena z egzaminu. Sposób oceniania za poszczególną ilość punktów studenci poznają przed rozpoczęciem egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)