Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 203
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sebastian Sikorski
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.

2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.

2.System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Pojęcie administracji publicznej (definicje, cechy i podziały)

2. Pojęcie prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego (systematyka, i rodzaje aktów normatywnych).

4. Organ administracji publicznej (rodzaje i podziały organów oraz zadania, kompetencje).

5. Pojęcia związane ze strukturami administracji publicznej

6. Administracja rządowa (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie)

7. Terenowa administracja rządowa

8. Samorząd terytorialny (pojęcie samorządu terytorialnego, zadania samorządu terytorialnego, organy, nadzór).

9. Formy działania administracji publicznej

10. Ustawy z zakresu prawa materialnego:

Ustawy z zakresu materialnego prawa administracyjnego

Obrazowanie zagadnień teoretycznych przykładami ich zastosowania w materiale normatywnym.

Przedstawienie wybranych zagadnień zawartych m.in. w przepisach dotyczących:

- zgromadzeń,

- obywatelstwa,

- pomocy społecznej,

- szkolnictwa wyższego,

-ochrony zdrowia (świadczenia opieki zdrowotnej finansowane za środków publicznych).

Przepisy te będą analizowane w toku zajęć przy omawianiu zagadnień teoretycznych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

-dyskusja,

- praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- analiza i interpretacja aktu prawnego,

- wspomagająco wykład problemowy, - wspomagająco wykład konwersatoryjny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: kolokwium pisemne

PR_W02 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U01obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_U02 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U03 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U04 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U05 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U08 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U09 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_K01 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, końcowe zaliczenie

PR_K03 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, końcowe zaliczenie

PR_K04 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, końcowe zaliczenie

OPIS ECTS:

Liczba pkt ECTS 3 (90)

Udział w zajęciach: 16h

Lektura zalecanej literatury: 20h

Prace domowe: 10h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 34

Ćwiczenia prowadzone w formie stacjonarnej.

Uwagi:

I grupa ćwiczenia prawo niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)