Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej [WP-ADZ-2-PMUE-cw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo materialne Unii Europejskiej [WP-ADZ-2-PMUE-cw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35
sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Buczkowski
Literatura:

M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Wyd. 5, C.H. Beck, 2011 r.

R. Grzeszczak, A. Zawidzka-Łojek (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej, Wyd. 3, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2015 r.

Literatura uzupełniająca:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, C.H. Beck, 2020 r.

Akty prawne:

TUE

TFUE

Orzecznictwo:

ETS-O 1963, 1, Van Gend en Loos, 26/62

ETS-O 1974, 1337, Van Duyn, 41/74

ETS-O 1988, 305, Komisja v. Belgia, 293/85

ETS-O 2009, 1-10265, C-115/08

ETS-O 1995, I-3051, Kalanke, C-450/93

ETS-O 2004, I-9925, Chen, C-200/02

Zakres tematów:

1. Pojęcie i źródła prawa UE

2. Stanowienie prawa UE, prawa podstawowe w prawie UE

3. Wybrane zagadnienia z systemu ochrony prawnej UE

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych.

EK2: student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa.

EK3: student potrafi przedstawić etapy postępowania przed sądami unijnymi oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej) w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa materialnego Unii Europejskiej.

EK4: student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów i prezentacji, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

EK5: student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru przeprowadzonego z wykorzystaniem platformy Moodle. Każde zadanie punktowane 0 pkt - 1 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

EK1: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i opisu podstawowych pojęć prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 3: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania podstawowych spraw prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

EK2: student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i opisu podstawowych pojęć prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 3: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania podstawowych spraw prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

EK3: student potrafi przedstawić etapy postępowania przed sądami unijnymi oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej) w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa materialnego Unii Europejskiej.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i opisu podstawowych pojęć prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 3: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania podstawowych spraw prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

EK4: student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów i prezentacji, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i opisu podstawowych pojęć prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 3: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania podstawowych spraw prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

EK5: student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i opisu podstawowych pojęć prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 3: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązania podstawowych spraw prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Uwagi:

II rok, II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)