Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:00 - 11:15
sala 312
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Szyrski
Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa).

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Zakres tematów:

1) Pojęcie administracji publicznej

a) Definicje administracji publicznej

b) Cechy administracji publicznej

c) Podziały administracji publicznej

2) Pojęcie prawa administracyjnego

a) Cechy prawa administracyjnego

b) Podziały prawa administracyjnego

c) Normy w prawie administracyjnym

3) Źródła prawa administracyjnego

a) Systematyka źródeł prawa powszechnie obowiązującego

b) Ustawa - jako źródło prawa administracyjnego

c) Rozporządzenie

d) Akt prawa miejscowego

e) Pojęcie prawa wewnętrznego i zewnętrznego

f) Znaczenie prawa UE w polskim systemie prawnym

4) Stosunek administracyjno-prawny

a) Rodzaje stosunków, podziały, klasyfikacja

b) Stosunki administracyjno-prawne zewnętrzne i wewnętrzne

5) Organ administracji publicznej i podmioty administrujące

a) Rodzaje i podziały organów, podmioty administrujące

b) Pojęcie zadań, kompetencji, właściwości organu

6) Pojęcia związane ze strukturami administracji publicznej

a) Kierownictwo, nadzór, kontrola, współdziałanie, koordynacja

7) Formy działania administracji publicznej

a) Podziały prawnych form działania

b) Akt administracyjny - decyzja administracyjna

c) Akt normatywny

d) Porozumienie administracyjne/umowa w prawie administracyjnym

e) Czynności materialno-techniczne

f) Działalność społeczno-organizatorska

g) Ugoda administracyjna

8) Wybrane ustawy prawa administracyjnego materialnego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne stosowne w obrębie zajęć:

- dyskusja,

- praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- praca w grupach oparta na metodzie projektu,

- analiza i interpretacja aktu prawnego,

- wspomagająco wykład problemowy,

- ćwiczenie na podstawie kazusu

- analiza orzecznictwa sądowego

Metody i kryteria oceniania:

Student podczas cyklu ćwiczeń w semestrze zdobędzie cztery oceny (w formie punktów). Aktywności, za które można zdobyć ocenę są następujące:

1) Kolokwium I: (forma pisemna)

2) Kolokwium II: (forma pisemna)

3) Zadana praca grupowa (projekt grupowy)

4) Zadana praca indywidualna

System ocen:

a) Kolokwium I i II ocena w skali: 0-20 pkt każde kolokwium

b) Praca grupowa i praca indywidualna w skali: 0-10 pkt każda praca

Rozliczenie końcowe:

57-60 pkt: 5

52-56 pkt: 4,5

47-51 pkt: 4

42-46 pkt: 3,5

37-41 pkt: 3

00-36 pkt: 2

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)