Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy [WP-PR-PRP-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo pracy [WP-PR-PRP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sylwia Karbowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHgt2b-Dg3-_W812H0z6_LnFQLHvPjeoM6v_z3a_JsYY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6a163df4-b2dd-41f7-8f45-bda2fcddd3a4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Liszcz, Prawo pracy, Lexis Nexis, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018

L. Florek, Prawo Pracy, C. H. Beck, Warszawa 2019

Dodatkowa literatura uzupełniająca będzie zamieszczana na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka prawa pracy

2. Źródła prawa pracy

3. Nawiązanie stosunku pracy

4. Treść stosunku pracy

5. Zmiana treści stosunku pracy

6. Ustanie stosunku pracy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie albo w formie kontaktu synchronicznego (zwykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem platformy Moodle).

EK z zakresu umiejętności są osiągane metodami: wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda sytuacyjna.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, kolokwia/testy.

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane metodami: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, metoda sytuacyjna.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, kolokwia/testy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (aktywność, rozwiązywanie kazusów, pisemne kolokwia/testy cząstkowe), pisemne kolokwium opisowe/test końcowy.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla III roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)