Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzeczowe [WP-PR-PRze-ćw] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzeczowe [WP-PR-PRze-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 312A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zbigniew Więckowski
Literatura:

Każda publikacja wydana przez Wydawnictwa zapewniające recenzję naukową (np. Wolters Kluwer, CH Beck).

Zakres tematów:

Uwagi organizacyjne

Wprowadzenie do problematyki ograniczonych praw rzeczowych

Użytkowanie

Służebność

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Zastaw

Hipoteka

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa.

Sposoby weryfikacji - dwa kolokwia w semestrze (test).

Aktywności dodatkowe:

Przygotowanie prezentacji dla chętnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach. W semestrze JEDNA nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda nieobecność ponad musi być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach następujących po zaistniałej nieobecności. Termin zaliczenia nieobecności ustalany z prowadzącym ćwiczenia. Akceptowane są jedynie ważne powody nieobecności potwierdzone dowodem – zwolnienie lekarskie, akt USC etc.

2. Brak możliwości zamiany grup, a także dowolnego wyboru godzin ćwiczeń.

3. W semestrze dwa kolokwia. Jedno w połowie semestru, drugie na końcu.

4. Do kolokwium końcowego mogą podejść tylko te osoby, które spełniły warunek obecności na zajęciach.

5. Ocena końcowa jest pochodną wszystkich aktywności studenta – kolokwium (I i II), ewentualnej prezentacji, aktywności na zajęciach (uwaga: brak zaliczenia kolokwium semestralnego wyłącza możliwość wystawienia innej oceny niż ndst).

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)