Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej [WP-PR-PmUE-ćw] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo materialne Unii Europejskiej [WP-PR-PmUE-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 1762
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Radosław Kołatek
Literatura:

J. Barcik, R. Grzeszczak (red.), Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2022

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2022

D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego.

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

Orzecznictwo TSUE

Zakres tematów:

1. Podstawowe zasady prawa materialnego

2. Swoboda przepływu towarów

3. Swoboda przepływu osób, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw trzecich jako członków rodzin

4. Swoboda przepływu pracowników

5. Swoboda przedsiębiorczości

6. Swoboda świadczenia usług

7. Swoboda przepływu kapitału i płatności

8. Harmonizacja podatków pośrednich

9. Zakaz zmowy kartelowej

10. Zakaz nadużywania pozycji dominującej

11. Kontrola operacji koncentracji przedsiębiorstw

12. Zakaz pomocy państwowej

13. Polityka ochrony środowiska. Polityka energetyczna

14. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza tekstów prawnych, analiza orzecznictwa, dyskusja w oparciu o przeczytany tekst i kazusy, test sprawdzający wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - zajęcia odbywają się zgodnie z planem udostępnionym w systemie USOS, student może być nieobecny bez konsekwencji na 2 zajęciach. Wszystkie dodatkowe nieobecności należy odrobić na zajęciach o tym samym temacie z inną grupą prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się wiedzą merytoryczną na tematy wskazane w sylabusie na każdych zajęciach przez aktywne uczestnictwo w nich oraz przez napisanie dwóch (2) cząstkowych kolokwiów zaliczeniowych. Pierwsze będzie w kwietniu, a drugie w maju.

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych warunkuje możliwość przystąpienia do kolokwium końcowego. Na przedostatnich zajęciach kolokwium w formie testu. Suma punktów z kolokwium będzie podstawą do oceny końcowej. Próg zaliczenia 60%.

Przygotowanie zadanych zadań dodatkowych (opracowanie orzeczenia, mini prezentacja) podnosi każdorazowo ocenę o 0,5.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla III roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)