Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normy ogólne prawa kanonicznego [WK-S-N1] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Normy ogólne prawa kanonicznego [WK-S-N1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Ginter Dzierżon
Literatura:

G. Dzierżon, Dyspensa w kanonicznym porządku prawnym. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2020

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne

2. Ustawy kościelne

3. Zwywczaj prawny i jego znaczenie

4. Dekrety ogólne oraz instrukcje

5. Akty administracyjne konkretne (przywileje, dyspensy, inne łaski)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwencjonalny. Egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Kryteria oceniania:

Wiedza

ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 1- 93 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1 - 93 KPK.

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 1- 93 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 93 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1- 93 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1- 93 KPK; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 93 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 1- 93 KPK.

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1 - 93 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1 - 93 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 1 - 93 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 1- 93 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 1- 93 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 1- 93 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 1- 93 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 1 - 93 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 93 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 1- 93 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 1- 93 KPK; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 93 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.1 - 93 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 1- 123 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 93 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 1- 93 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 93 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 93 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 93 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Wiedza

(EK 1 - 3) ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 124- 203 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124- 203 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 124- 203 KPK .

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124 - 203 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124 - 203 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 124- 203 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 124- 203 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 124- 203 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 124- 203 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 124- 203 KPK.; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 124- 203 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Uwagi:

Wykład odbędzie się formie stacjonarnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)