Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język włoski [WK-S-JW] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język włoski [WK-S-JW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-01 08:00 : 09:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-08 08:00 : 09:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-15 08:00 : 09:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-22 08:00 : 09:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-12 08:00 : 09:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Borek
Literatura:

1. Jafrancesco E., Parla e scrivi. La lingua italiana come L2 a livello elementare e avanzato, Firenze 2013.

2. Forapani D., Italiano per i giuristi, Alma edizioni 2013.

3. Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2010.

Informacje dotyczące poszczególnych źródeł, literatury i dokumentów będą podawane na bieżąco w ramach prowadzonych zajęć. Wszystkie odnośnie informacje i materiały będą zamieszczane na platformie MS Teams.

Zakres tematów:

Każde zajęcia poświęcone są wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kanonicznego) i zasobów gramatycznych na poziomie A1-A2 umożliwiających:

- rozumienie tekstów mówionych,

- tworzenie wypowiedzi ustnych,

- rozumienie tekstów pisanych,

- tworzenie tekstów pisanych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prowadzone zajęcie będą się odbywały w oparciu o:

- słuchanie ze zrozumieniem tekstów oraz rozwiązywanie podanych ćwiczeń;

- czytanie ze zrozumieniem tekstów i rozwiązywanie towarzyszącym im ćwiczeń;

- rozwiązywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych opracowanych w oparciu o zakres gramatyki i słownictwa poznanym na poszczególnym etapie zajęć;

- ustne referowanie określonych wcześniej tematów w oparciu o poznany zakres gramatyki i słownictwa;

- redagowanie wypowiedzi pisemnej na podany wcześniej temat (np. autoprezentacja, wypełnianie formularzy, krótkie listy, krótkie dokumenty prawne).

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć oraz końcową ocenę składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, każda ponad-dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia);

- oceny z zapowiedzianych wcześniej ćwiczeń sprawdzających stan zdobytej i utrwalonej wiedzy oraz umiejętności;

- ocena z kolokwium na zakończenie semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)