Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie prawo karne [WK-S-K1-W] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polskie prawo karne [WK-S-K1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-05 18:00 : 19:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-12 18:00 : 19:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-19 18:00 : 19:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-02 18:00 : 19:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-09 18:00 : 19:30 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Majchrzak
Literatura:

1. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021 r.

2. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021 r.

3. J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne: zarys problematyki, Warszawa 2021 r.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Majchrzak, Porzucenie małoletniego poniżej 15 lat lub osoby nieporadnej w świetle przepisów Kodeku karnego - Studia Prawnoustrojowe (nr 49) 2020, s. 183-200.

2. K. Majchrzak, Znęcanie się fizyczne lub psychiczne w świetle art. 207 Kodeksu karnego – Studia Prawnoustrojowe (nr 54) 2021, s. 355-369.

3. K. Majchrzak, Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej w świetle art. 211 kodeksu karnego Prawo Kanoniczne 60 (2017) nr 2, s. 173-183.

Zakres tematów:

1. Prawo karne - zagadnienia wstępne.

2. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne.

3. Zasady i funkcje prawa karnego.

4. Ustawa karna, jej budowa i stosowanie. Źródła prawa karnego.

5. Zasady obowiązywania ustawy karnej. Terytorialny i temporalny zakres obowiązywania ustawy karnej.

6. Ogólne pojęcie przestępstwa. Klasyfikacja przestępstw.

7. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa (ustawowe znamiona przestępstwa).

8. Wina i jej formy.

9. Okoliczności uchylające oraz umniejszające winę.

10. Kontratypy.

11. Formy popełnienia przestępstwa.

12. Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych.

13. Teorie kary. Katalog kar.

14. Środki karne.

15. Zasady wymiaru kary i środków karnych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne

Sposób weryfikacji: ocena egzaminu ustnego, ocenianie ciągłe, ocena udziału w dyskusji

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa karnego.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa karnego.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa karnego.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisó

Metody i kryteria oceniania:

70% - egzamin ustny

20 % - ocenianie ciągłe/aktywność na zajęciach

10 % - ocena udziału w dyskusji, zaliczenie ćwiczeń na ocenę min. dobrą

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)