Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne [WK-S-P1-W] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie cywilne [WK-S-P1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-13 13:45 : 15:15 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-20 13:45 : 15:15 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-03 13:45 : 15:15 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-10 13:45 : 15:15 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-17 13:45 : 15:15 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Mariusz Grabowski
Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1360 ze zm).

Literatura:

1. A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017.

2. A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2018.

3. I. Gil, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

4. P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego.

2. Zasady postępowania cywilnego.

3. Przesłanki postępowania cywilnego.

4. Właściwość sądów w sprawach cywilnych.

5. Podmioty postępowania cywilnego..

6. Koszt postępowania cywilnego.

7. Przedmiot postępowania cywilnego.

8. Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym.

9. Podstawowe zasady i charakterystyka postępowania w pierwszej instancji.

10. Wszczęcie postępowania w pierwszej instancji, Postępowanie pojednawcze ugoda sądowa, mediacja.

11. Problematyka wniesienia pozwu: pojęcie, wniesienie, kumulacja roszczeń, zmiany podmiotowe, odrzucenie, cofnięcie,

doręczenie.

12.Obrona pozwanego i rozprawa w I instancji.

13. Dowody w postępowaniu cywilnym.

14. Pojęcie i rodzaje orzeczeń cywilnoprawnych. Zasady orzekania. Rodzaje, sprostowanie, uzupełnienie i zmiana wyroków.

15. Problematyka postanowień cywilnoprawnych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (wykład online):

Efekty wiedzy (EK 1-3):

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, konwersatoryjny, interaktywny.

Weryfikaja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu pisemnego.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

Metoda dydaktyczna: wykład problemowy, studium przypadku.

Weryfikacja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu pisemnego.

Efekty kompetencji (EK 7-10):

Metoda dydaktyczna: analiza treści kazusów i orzecznictwa.

Weryfikacja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, obserwacje zachowań.

Podsumowujące (wykład):

obecność na zajęciach, egzamin pisemny.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu postępowania cywilnego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu postępowania cywilnego

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu postepowania

cywilnego

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z

zakresu postępowania cywilnego

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu postępowania cywilnego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu postepowania

cywilnego.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu postepowania cywilnego.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z

zakresu postepowania cywilnego.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a

takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia

problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege

ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i

istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)