Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy [WP-AD-1-OPCRE] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy [WP-AD-1-OPCRE]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 61
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Elżbieta Morawska
Literatura:

Pozycje literatury obowiązkowej i uzupęłniającej wraz z materiałami źródłowymi dostępne są na platformie MsTeams.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W ramach wykładu wykorzystywane będą

1. Metody podające (wykład informacyjny; opis; objaśnienie lub wyjaśnienie);

2. Metody problemowe (wykład problemowy; klasyczna metoda problemowa; aktywizujące /metoda przypadków;

3. Metody eksponujące (film);

4. Metody programowane (z użyciem komputera).

Wykład przeprowadzany jest stacjonarnie.Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie dopuszczenia do egzaminu: ocena pozytywna z zaliczenia ćwiczeń i obecność na wykładach (dopuszczalne trzy nieobecności)

Metody weryfikacji pracy studenta: egzamin w formie pisemnej w postaci testu z pytaniami opisowymi do. wskazanych przez koordynatora zagadnień, które są objęte programem wykładu.

- uzyskanie oceny 4+ (db+) czy 5.0 (bdb): po ustnej dodatkowej odpowiedzi, po uzyskaniu oceny 4.0 (db) z części pisemnej egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

EK1:

- ocena 3 (dst): student zna dostatecznie genezę RE oraz definiuje podstawowe jej cechy

- ocena 4 (db): student zna dobrze genezę RE oraz definiuje jej cechy, wykorzystując dokumenty międzynarodowe i doktrynę prawa;

- ocena 5 (bdb): student zna genezę RE oraz definiuje jej cechy, wykorzystując dokumenty międzynarodowe, orzecznictwo oraz doktrynę prawa

EK2:

- ocena 3 (dst): student definiuje poszczególne systemy systemów międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz rozróżnia procesy ich powstawania;

- ocena 4 (db): student definiuje poszczególne systemy systemów międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz wyjaśnia procesy ich powstawania, wykorzystując dokumenty i doktrynę prawa;

- ocena 5 (bdb): student definiuje wszystkie systemy prawa międzynarodowego praw człowieka oraz wyjaśnia procesy ich powstawania, wykorzystując dokumenty międzynarodowe, orzecznictwo międzynarodowe i doktrynę prawa.

EK2:

- ocena 3 (dst): student rozróżnia poszczególnych typów praw i wolności człowieka i charakteryzuje powiązane z nimi zobowiązania państw

- ocena 4 (db): student rozróżnia poszczególnych typów praw i wolności człowieka i charakteryzuje powiązane z nimi zobowiązania państw, wykorzystując dokumenty międzynarodowe i doktrynę prawa

- ocena 5 (bdb): student rozróżnia typy praw i wolności człowieka oraz charakteryzuje powiązane z nimi zobowiązania państw, wykorzystując dokumenty międzynarodowe, orzecznictwo międzynarodowe oraz doktrynę prawa

EK3:

- ocena 3 (dst): student opisuje wiodące traktaty praw człowieka Rady Europy i definiuje zakres ich obowiązywania, wykładni oraz stosowania.

- ocena 4 (db): student opisuje traktaty praw człowieka Rady Europy i definiuje zakres ich obowiązywania, , wykładni oraz stosowania, wykorzystując dokumenty międzynarodowe i doktrynę prawa.

- ocena 5 (bdb): student opisuje traktaty praw człowieka Rady Europy i definiuje zakres ich obowiązywania, , wykładni oraz stosowania, wykorzystując dokumenty międzynarodowe, orzecznictwo międzynarodowe i doktrynę prawa.

EK4:

- ocena 3 (dst): student wskazuje i charakteryzuje procedury międzynarodowej ochrony praw i podstawowych wolności człowieka w systemie Rady Europy;

- ocena 4 (db): student wskazuje i charakteryzuje procedury międzynarodowej ochrony praw i podstawowych wolności człowieka w systemie Rady Europy, wykorzystując dokumenty międzynarodowe

- ocena 5 (bdb): student wskazuje i charakteryzuje procedury międzynarodowej ochrony praw i podstawowych wolności człowieka w systemie Rady Europy, wykorzystując dokumenty międzynarodowe, orzecznictwo międzynarodowe i doktrynę prawa.

Uwagi:

III rok, I stopień, wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)