Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I [WB-BI-42-08] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie I [WB-BI-42-08]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1242
Kampus Wóycickiego Bud. 12 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Monika Fajfer-Jakubek, Justyna Nowakowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jurmain R., Kilgore L., Travathan W., Ciochon R L., 2013-14. Introduction to Physical Anthropology, 14th Edition.

Cengage Learning, Boston;

2. Larsen C S, 2012. Essentials of Physical Anthropology, 2-nd edition. W.W. Norton & Company, Inc., New York;

3. Lasker G.W., 1976. Physical Anthropology (second edition). Holt, Rinehart and Winston, New York;

4. Malinowski A., Strzałko J (red.), 1985. Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań;

5. Malinowski A., Wolański N., 1988. Metody Badań w Biologii Człowieka. Wybór Metod Antropologicznych. Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

6. Moran E.F., 1982. Human Adaptability. An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder;

7. Slice D.E., 2005. Modern Morphometrics in Physical Anthropology (Developments in Primatology: Progress and

Prospects). Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York.

8. Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Wyd. Naukowe PWN, WarszawaŁódź.

9. Grzelak J., Nieczuja-Dwojacka J., 2013, Metody badań w antropologii, skrypt dla studentów biologii, Wydawnictwo

UKSW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ayala F.J., 2009. Dar Karola Darwina dla Nauki i Religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

2. Futuyma D.J., 2008. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

3. Gibson G.A., 2010. Wszystko Przez Geny. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice;

4. Little P., 2005. Zapisane w Genach. Świat Książki, Warszawa.

5. Muehlenbein M., 2015, Basics in Human Evolution, Academic Press.

Pozycje zaproponowane przez Prowadzącego.

Zakres tematów:

Przykładowe tematy:

1. Regulacja ekspresji wybranych genów u zwierząt modelowych

2. Regulacja ekspresji wybranych genów we współczesnej medycynie

3. Regulacja ekspresji wybranych genów odporności u roślin

4. Edycja wybranych genów u roślin metodą CRISPR-Cas9

5. Identyfikacja osobnicza na podstawie analiz genetycznych w naukach sądowych

6. Nutrigenetyka i współczesne podejście do zaleceń żywieniowych

Propozycje studentów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Seminaria oparte na dyskusji dotyczącej bieżących tematów badawczych w szeroko pojętej biologii organizmów.

Weryfikacja kompetencji umiejętności

Metody ćwiczeniowo-praktyczne:

-oparte na praktycznej działalności studenta: zbieranie, opracowywanie i prezentowanie materiałów;

-oparte na obserwacji i późniejszym ćwiczeniu

Kompetencje społeczne

Metody aktywizujące, np. praca w grupie, dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów uczenia

- przedstawienie wstępnej wersji pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z seminarium obejmuje zaprezentowany przez studenta problem badawczy, który jest omawiany w grupie w formie dyskusji.

Ocena końcowa:

94 - 100% bardzo dobry (5.0)

88 - 93% dobry plus (4.5)

80 - 87% dobry (4)

70 - 79% dostateczny plus (3.5)

60 - 69% dostateczny (3)

poniżej 59,9% niedostateczny (2)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)