Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna [WNP-PPW-PPC] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika przedszkolna [WNP-PPW-PPC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sandra Skorza
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Metoda podająca- opowiadanie, wyjaśnienia, pogadanki i pracy ze źródłem pisanym, prezentacje filmu dydaktycznego, materiału w postaci slajdów.

2. Metoda praktyczna- ćwiczenia przedmiotowe, metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta

3. metoda problemowa- aktywizująca: włączanie studentów w dyskusje dydaktyczne (burza mózgów), metoda przypadków,

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące kryteria:

1. Obecność na ćwiczeniach

2. Aktywność na ćwiczeniach

3. Pisemne referaty/prezentacje/zadania

4. Zaliczenia wiedzy podczas kolokwium – należy udzielić odpowiedzi na pytania obejmujące treści zawarte w sylabusie, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i własnymi osadami.

Kryteria oceniania: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdej aktywności ocenianej punktowo co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna liczba punktów otrzymanych przez studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

91% i więcej ocena bardzo dobra

81%-90% ocena dobra plus

71%-80% ocena dobra

61%-70% ocena dostateczna plus

51%-60% ocena dostateczna

0%-50% ocena niedostateczna

Ocena dst (3,0)

Student zna w stopniu dostatecznym paradygmaty edukacji przedszkolnej ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym; wyzwania, zadania i funkcje przedszkolnej ; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki przedszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki przedszkolnej w stopniu dostatecznym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka w wieku przedszkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dostatecznym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych i respektowania norm moralnych u dzieci przedszkolnych.

Ocena dst plus (3,5)

Student zna w stopniu dostatecznym paradygmaty edukacji przedszkolnej ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym; wyzwania, zadania i funkcje przedszkolnej ; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki przedszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki przedszkolnej w stopniu dostatecznym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka w wieku przedszkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dostatecznym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych postaw i respektowania norm moralnych u dzieci przedszkolnych

Ocena dobry (4,0)

Student zna w stopniu dobrym paradygmaty edukacji przedszkolnej, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym; wyzwania, zadania i funkcje przedszkolnej ; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki przedszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, zwykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki przedszkolnej w stopniu dobrym ; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka w wieku przedszkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych postaw i respektowania norm moralnych u dzieci przedszkolnych.

Ocena dobry (4,5)

Student zna w stopniu dobrym paradygmaty edukacji przedszkolnej, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym; wyzwania, zadania i funkcje przedszkolnej ; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki przedszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, zwykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki przedszkolnej w stopniu dobrym ; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka w wieku przedszkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych i respektowania norm moralnych u dzieci przedszkolnych.

Ocena bardzo dobry (5,0)

Student zna w stopniu bardzo dobrym paradygmaty edukacji przedszkolnej, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym; wyzwania, zadania i funkcje przedszkolnej ; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki przedszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki przedszkolnej w stopniu bardzo dobrym ; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka w wieku przedszkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu bardzo dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych i respektowania norm moralnych u dzieci przedszkolnych.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)