Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka [WNP-PPW-PPAJE] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka [WNP-PPW-PPAJE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Błażejewska
Literatura:

Andrzejewska E., Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Iluk J., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole, 2008.

Jaworowska A., Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego, Języki Obce w Szkole, 2008.

Kobielska-Kalisz J., ACTION NOW! Jak uaktywnić ruchowo uczniów na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej, Języki Obce w Szkole, 2009.

Kupisiewicz C. (red.), Myśliciele – o wychowaniu, Graf Punkt Warszawa 2000.

Kurcz I., Język a psychologia, WSiP, Warszawa 1992.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Wilczyńska W., O autonomii w przyswajanie języka obcego, PWN Warszawa, 1999.

Zakres tematów:

1. Kompetencje językowe

2. Sprawności receptywne

3. Mówienie

4. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka

5. Kompetencje nauczyciela w procesie nauki języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6. Zasady nauczania języka obcego

7. Strategie nauczania/uczenia się we wczesnym dzieciństwie

8. Metody

9. Zabawa – podstawowa forma aktywności

10. Teoria wieku krytycznego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające (mini wykłady informacyjne i konwersatoryjne)

2. Metody poszukujące

a. problemowe (sytuacyjna, giełda pomysłów),

b. ćwiczeniowo - praktyczne (ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy),

c. dyskusji (referat)

3. Metoda eksponująca (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, referat, pokaz a weryfikowane poprzez samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz prezentacji

Efekty w obszarze kompetencji społecznych - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu),

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach),

3. przygotowanie prezentacji,

4. zaliczenie kolokwium pisemnego.

Na ocenę końcową składają się:

kolokwium pisemne – max. 30 pkt.;

aktywność podczas zajęć – max.10 pkt.

przygotowanie scenariusza zajęć - max.10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 50.

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-32 – ocena 3,5

31-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 16 pkt. z kolokwium.

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu),

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach),

3. przygotowanie prezentacji,

4. zaliczenie kolokwium pisemnego.

Na ocenę końcową składają się:

kolokwium pisemne – max. 30 pkt.;

aktywność podczas zajęć – max.10 pkt.

przygotowanie scenariusza zajęć - max.10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 50.

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-32 – ocena 3,5

31-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 16 pkt. z kolokwium.

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)