Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia ogólna [WB-BI-11-03lab] Semestr zimowy 2022/23
Laboratorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zoologia ogólna [WB-BI-11-03lab]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Piotr Matyjasiak
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W roku akademickim 2022-2023 planowane jest, że zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się stacjonarnie (w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID, część zajęć może odbywać się na platformie e-learningowej MsTeams)

Obserwacje i pomiary preparatów zoologicznych: mikroskopowych, materiału kostnego, okazów zwierząt; wykonanie sekcji zwierząt

Proste doświadczenia obrazujące działanie wybranych narządów i układów narządów u zwierząt

Prezentacja multimedialna

Prezentacje studenckie na temat samodzielnie wybrany lub zadany przez prowadzącego zajęcia

Dyskusja okrągłego stołu

Kolokwia sprawdzające stopień opanowania materiału obowiązujące na zajęciach. Kolokwia składają się z części teoretycznej (testy pojedynczego wyboru) i części praktycznej (rozpoznawanie preparatów histologicznych i anatomicznych).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- trzy kolokwia na ocenę (efekty przedmiotowe nr 4 i 5)

- aktywność na zajęciach, praca z preparatami, udział w dyskusjach (efekty przedmiotowe nr 3, 4 i 5)

- prezentacje studenckie na ocenę (efekty przedmiotowe nr 4 i 5)

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład: ocena z egzaminu końcowego,

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń na ocenę minimum 3 (dst)

2. Ćwiczenia:

- wyniki trzech kolokwiów cząstkowych (kolokwia 30-minutowe, raz na 4-6 tygodni), sprawdzających stopień opanowania materiału obowiązującego podczas ćwiczeń. Kolokwia składają się z części teoretycznej (testy pojedynczego wyboru) i praktycznej (sprawdzającej umiejętność rozpoznawania preparatów histologicznych i anatomicznych). Każde kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną (min. ocena dostateczna), co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu. Istnieje możliwość poprawiania ocen na kolokwiach poprawkowych

Skala ocen:

Procent ocena

≤ 50,0 2

50,1-59,9 3

60-69,9 3,5

70-79,9 4

80-89,9 4,5

90-100 5

- opcjonalnie, ocena za prezentację studencką (na temat zadany przez prowadzącego lub wybrany przez studenta)

- obecność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach, z których jedna musi być usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwienie nieobecności będzie skutkowało obniżeniem o pół stopnia oceny końcowej z ćwiczeń

- aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, oceniana na bieżąco, wpływa na podwyższenie oceny końcowej

Kodeks honorowy:

1. Każdy student pracuje samodzielnie podczas kolokwiów

2. O przypadkach ściągania, podpowiadania itp. należy niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)