Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej [WP-SPM-1-PURP-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej [WP-SPM-1-PURP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 324
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Syryt
Literatura:

Literatura podstawowa: 1. R. Balicki, M. Bernarczyk, O. Hałub-Kowalczyk et al, Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2021; 2. Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2016; 3. Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, wyd. 4, Białystok 2019.

Literatura uzupełniająca: M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, wyd. 2, Warszawa 2021; 2. Prawo konstytucyjne, red. B. Szmulik, Warszawa 2016; M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, wyd. 10, Warszawa 2021.

Zakres tematów:

1. Ewolucja ustroju państwa w dziejach Polski.

2. Zasady ustroju państwa w ustawie zasadniczej (dobro wspólne, pomocniczość, suwerenność narodu, legalizm, podział i równoważenia się władz, zasada demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej).

3. Konstytucyjny status jednostki (podmioty i adresaci praw człowieka, godność człowieka, wolność, równość i zakaz dyskryminacji, ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw człowieka, środki ochrony praw człowieka, obowiązki).

4. Konstytucja i inne źródła prawa.

5. Wybory. Instytucje demokracji bezpośredniej. Partie polityczne.

6. Władza ustawodawcza.

7. Władza wykonawcza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Władza wykonawcza. Rada Ministrów.

9. Władza sądownicza. Sądy (Krajowa Rada Sądownictwa, sędziowie, sądy, Sąd Najwyższy, sądownictwo administracyjne).

10. Władza sądownicza. Trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu).

11. Samorząd terytorialny oraz samorząd nieterytorialny.

12. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji).

13. Finanse publiczne i rola ustrojowa banku centralnego.

14. Sytuacje szczególnych zagrożeń dla państwa. Stany nadzwyczajne.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: 70 %; aktywność i praca na zajęciach 30 %.

Uwagi:

ćwiczenia dla 2 roku I st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)