Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WNP-PEZ-SEM-MGR2-MD] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WNP-PEZ-SEM-MGR2-MD]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-10 11:30 : 12:15 sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marzena Dycht
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

METODY DYDAKTYCZNE – realizowane są przy pomocy platformy Moodle USOS UKSW i aplikacji Microsoft Teams

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Konsultacje – dostępność dla studentów w aplikacji Microsoft Teams

Indywidualna lektura tekstów

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Metoda obserwacji w terenie

Rozwiązywanie problemu i prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych

Indywidualne projekty studenckie

Praca pisemna

OPIS SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Na ocenę końcową składają się:

1. Przygotowanie tematu pracy i jej koncepcji (0-6 pkt.), wstępnej bibliografii załącznikowej (0-6 pkt.)

2. Przygotowanie prac tematycznych (w wyznaczonym przez promotora terminie – niedotrzymanie terminu skutkować będzie obniżeniem punktacji): z zakresu części teoretycznej pracy dyplomowej (0-17 pkt.), oceniana będzie umiejętność doboru prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych w pracy do przygotowywanego zagadnienia, język, styl, spójność oraz poprawność merytoryczna pracy: strona merytoryczna (0-5 pkt.); strona formalna (0-2 pkt.), z zakresu części badawczej pracy dyplomowej (0-17 pkt.), oceniana będzie umiejętność doboru prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych w pracy do przygotowywanego zagadnienia, język, styl, spójność oraz poprawność merytoryczna i metodologiczna pracy: strona merytoryczna (0-10 pkt.); warstwa metodologiczna pracy (0-5 pkt.); strona formalna (0-2 pkt.)

3. Przygotowanie całości pracy dyplomowej, naukowo-badawczej (0-7 pkt.); oceniana będzie także umiejętność końcowej edycji tekstu (0-5 pkt.) i redakcji pracy dyplomowej (0-5 pkt.)

4. Obecność na zajęciach (0-12 pkt.); dopuszczalne 3 udokumentowane nieobecności w semestrze:

I semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. II semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. III semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. IV semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Przygotowanie tematu pracy i jej koncepcji (0-6 pkt.), wstępnej bibliografii załącznikowej (0-6 pkt.)

2. Przygotowanie prac tematycznych (w wyznaczonym przez promotora terminie – niedotrzymanie terminu skutkować będzie obniżeniem punktacji): z zakresu części teoretycznej pracy dyplomowej (0-17 pkt.), oceniana będzie umiejętność doboru prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych w pracy do przygotowywanego zagadnienia, język, styl, spójność oraz poprawność merytoryczna pracy: strona merytoryczna (0-5 pkt.); strona formalna (0-2 pkt.), z zakresu części badawczej pracy dyplomowej (0-17 pkt.), oceniana będzie umiejętność doboru prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych w pracy do przygotowywanego zagadnienia, język, styl, spójność oraz poprawność merytoryczna i metodologiczna pracy: strona merytoryczna (0-10 pkt.); warstwa metodologiczna pracy (0-5 pkt.); strona formalna (0-2 pkt.)

3. Przygotowanie całości pracy dyplomowej, naukowo-badawczej (0-7 pkt.); oceniana będzie także umiejętność końcowej edycji tekstu (0-5 pkt.) i redakcji pracy dyplomowej (0-5 pkt.)

4. Obecność na zajęciach (0-12 pkt.); dopuszczalne 3 udokumentowane nieobecności w semestrze:

I semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. II semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. III semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. IV semestr: (0-3 pkt.): 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt.

Zaliczenie z oceną (IV semestr):

20-19 pkt.: 5.0; 18-17 pkt.: 4.5; 16-15 pkt.: 4.0; 14-13 pkt.: 3.5; 12-11 pkt.: 3.0; 10 pkt. i mniej: 2.0

Uwagi:

II rok II st. niestacjonarne Pedagogika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)