Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo dyplomatyczne i konsularne [WP-SPM-1-PDK-ćw] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo dyplomatyczne i konsularne [WP-SPM-1-PDK-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Cichos
Literatura:

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, aktualne wydanie

Zakres tematów:

1. Główne pojęcia: stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, dyplomacja, służba zagraniczna, służba cywilna.

2. Historia dyplomacji w zarysie. Historia dyplomacji polskiej z zarysie.

3. Podstawy prawne stosunków dyplomatycznych i konsularnych (zwyczaj międzynarodowy, konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych).

4. Sposoby nawiązania stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Status misji/urzędu konsularnego i członków misji/urzędów konsularnych.

5. Zadania misji dyplomatycznej/urzędu konsularnego.

6. Misje specjalne. Misje przy organizacjach międzynarodowych.

7. Organy państwa posiadające kompetencje w polityce zagranicznej.

8. Służba zagraniczna RP: prawa i obowiązki, struktura.

9. Uwarunkowania pracy w służbie zagranicznej: protokół dyplomatyczny, zasady kurtuazji.

10. Technika pracy służby zagranicznej: korespondencja oficjalna, półoficjalna, służbowa, formy pracy dyplomaty i urzędnika służby zagranicznej.

11. instytucje prawa konsularnego, zadania i funkcje konsula.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego.

EK2 zna rodzaje dyplomacji, a także statusy misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego i członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

EK3 postrzega uwarunkowania pracy w służbie zagranicznej.

EK4 zna podstawy prawne stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

EK5 opisuje techniki pracy służby zagranicznej.

Metody i kryteria oceniania:

praca na zajęciach i kolokwium

Uwagi:

ćwiczenia dla 2 roku I st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)