Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe [WP-SPM-1-PM-ćw] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe [WP-SPM-1-PM-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 1743
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Wicha
Literatura:

Literatura przedmiotu:

Do wyboru jeden podręcznik lub wybrane zagadnienia z poszczególnych podręczników:

Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, W. Czapliński, A. Wyrozumska

Prawo międzynarodowe publiczne, J. Barcik, T. Srogosz

Prawo międzynarodowe publiczne, A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, B. Sonczyk

Prawo międzynarodowe, M. N. Shaw

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk

Prawo międzynarodowe publiczne, R. Bierzanek, J. Symonides,

Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. w piętnastą rocznicę wejścia w życie, C. Mik, K. Marciniak (red).

Prawo międzynarodowe gospodarcze, Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak

Umowy międzynarodowe

Zakres tematów:

1. Prawo traktatów - zawieszenie i obowiązywanie traktatów podczas konfliktu zbrojnego

2. Odpowiedzialność międzynarodowa

3. Pokojowe rozstrzyganie sporów

4. Prawo dyplomatyczne i konsularne

5. Prawo konfliktów zbrojnych

6. Międzynarodowa ochrona praw człowieka

7. Międzynarodowe prawo karne

8. Międzynarodowe prawo morza

9. Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej

10. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne

11. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

12. Międzynarodowe prawo gospodarcze

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza tekstów prawnych, analiza orzecznictwa, dyskusja w oparciu o przeczytany tekst i kazusy, test sprawdzający wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach. Dodatkowe nieobecności wymagają zaliczenia na dyżurze.

Na przedostatnich zajęciach kolokwium (test +pytania otwarte). Suma punktów z kolokwium będzie podstawą do oceny końcowej. Próg zaliczenia 60%.

Aktywność na zajęciach jest uwzględniana przy wystawianiu oceny końcowej.

Konsultacje: piątki, godz. 10.00-11.00 w gabinecie 1735 (bud. 17).

Uwagi:

ćwiczenia dla 2 roku I st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)