Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona prawa człowieka [WP-SPM-1-MOPC] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowa ochrona prawa człowieka [WP-SPM-1-MOPC]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 54
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Elżbieta Morawska
Literatura:

Wybrane zasoby internetowe z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka:

Committee Against Torture (CAT):Individual complaints, Decisions, Official records and Country Reports

www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat.htm

Committee on Economic, Social, and Cultural Rights: Country Reports and Other Documents

www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women(CEDAW): Country Reports and Other Documents

www.unhchr.ch/html/menu2/6/cedw.htm

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committ.htm

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD): Individual complaints, Decisions, Official records and Country

Reports

www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm

Committee on the Rights of the Child (CRC): Country Reports and Other Documents

www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc.htm

Council of Europe: Human Rights Directorate

www.coe.int/T/E/Human_rights

European Court of Human Rights

www.echr.coe.int

Human Rights Committee: Individual complaints, Decisions, Official records and Country Reports

www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm

Netherlands Institute of Human Rights (SIM)

shr.aaas.org/escr/thesaurus.htm

United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)

www.unhchr.ch

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

www.unhcr.ch

United Nations Treaty Collection

untreaty.un.org

University of Minnesota Human Rights Library

www1.umn.edu/humanrts

University of Minnesota

www1.umn.edu/humanrts/asylum /refugee_index.html

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład przeprowadzany jest w formie stacjonarnej, aczkolwiek ze wsparciem nauczania asynchronicznego; w tym celu utworzony został zespół na platformie MsTeams

link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMwaSabgabJZrVv_1wmQXEdm_fre9WJ4Cm5yYwWteuk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=fab2247a-9729-45fa-a1d0-368d27b2efa4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody weryfikacji pracy studenta: dwuetapowy egzamin pisemny; pierwszy etap (podstawowy) w formie egzaminu pisemnego zawierającego 10 pytań otwartych; drugi etap w formie pracy pisemnej dot. zagadnienia problemowego omówionego na wykładzie. Oceny z pierwszego etapu: : ndst-dst-dst plus; oceny z drugiego etapu: oceny: db-db plus-bdb; drugi etap egzaminu dostępny jest w przypadku pozytywnego zaliczenia pierwszego etapu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

Efekty kształcenia będą osiągane poprzez: tekst programowany, wsparty przez prezentacje wybranych zagadnień na platformie MsTemas, samodzielną pracę w ramach przygotowania do egzaminu w tym indywidualną lekturę materiałów wysłanych na platformę MsTeams; efekty kształcenia weryfikowane będą egzaminem;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów. Materiały do poszczególnych zagadnień (tematów) egzaminacyjnych dostępne będą na platformie MsTeams.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzmianu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, pracy pisemnej i kolokwiów.

Nieobecność na egzaminie powoduje brak oceny z niego. Nie przewiduję dodatkowych terminów w takich sytuacjach. Przypadki losowe, dłuższych chorób czy innych trudnych spraw będą rozpatrywane indywidualnie.

Uwagi:

wykład dla 2 roku I st. SPM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)