Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I [WM-I-AM1] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Analiza matematyczna I [WM-I-AM1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 106
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 202
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bożena Tkacz
Strona domowa grupy: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WM-I-AM1
Literatura:

a) Analiza Matematyczna w zadaniach, tom 1, W.Krysicki, L.Włodarski

b) Zbiór zadań z analizy matematycznej, J.Banaś, S.Wędrychowicz

c) Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 1, G.M. Fichtenholz

d) Analiza Matematyczna I, M.Gewert, Z.Skoczylas

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne dla wszystkich efektów uczenia się: metoda ćwiczeniowa

Sposoby weryfikacji: efekty: U2, U3, U4, U5 - kolokwia, efekty U1, U2, U3, U4, U5- aktywność studenta na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z kolokwiów można będzie uzyskać maksymalnie 25 punktów, czyli łącznie 50 punktów. Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać co najmniej 50% z sumy możliwych do zdobycia punktów z dwóch kolokwiów.

Ocena końcowa zostanie wystawiona według poniższych kryteriów:

1) 0-24 punktów ocena: 2

2) >24-30 punktów ocena: 3

3) >30-35 punktów ocena: 3,5

4) >35-40 punktów ocena: 4

5) >40-45 punktów ocena: 4,5

6) >45-50 punktów ocena: 5

Student, który wykaże się znaczną aktywnością na ćwiczeniach może uzyskać dodatkowe punkty, które zostaną doliczone do punktów uzyskanych z kolokwiów.

Usprawiedliwione nieobecności studenta na kolokwiach zostaną rozpatrzone indywidualnie.

W wypadku wątpliwości, co do oceny pracy pisemnej, student wzywany

jest do odpowiedzi ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)