Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie semestr zimowy [WM-I-SL1] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie semestr zimowy [WM-I-SL1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 033
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jakub Gąsior
Literatura:

M. Krajewski, Piszemy prace naukowe, Rypin 2004 ( lub inne o podobnej tematyce ) oraz wybrana przez studentów zgodnie z tematyką prac

Zakres tematów:

1. Opracowanie wstępnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego).

2. Zapoznanie się z metodami badawczymi oraz narzędziami i technikami analizy danych oraz informacji.

3. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych.

4. Opracowanie metodyki własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań.

5. Projektowanie narzędzia gromadzenia danych.

6. Realizacja badań własnych – zbieranie materiałów, wstępna ich obróbka, porządkowanie i selekcja oraz budowa bazy danych.

7. Prezentacja wyników własnych badań – struktura rozdziału empirycznego oraz jego układ tabelaryczno-graficzny (część 1).

8. Końcowa redakcja części teoretycznej pracy (przegląd piśmiennictwa)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody podająca (wykład) i aktywizujące (konsultacje indywidualne i zespołowe, praca indywidualna w domu i w bibliotece).

Zaliczenie. Aktywność na zajęciach, pozytywna ocena wystąpień, przygotowanie w terminie pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wystąpienie studenta na seminarium oraz ocena z pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)