Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka lekarska [WMCM-LE-EL] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka lekarska [WMCM-LE-EL]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marek Czarkowski
Literatura:

Poza wymienioną powyżej, dodatkowe dobierane indywidualnie materiały będą udostępniane na co najmniej 7 dni przed zajęciami

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej. Wymagana jest aktywność studentów.

Nazwa zespołu: WMCM-LE-EL-S2

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ag0noKGK2GTu259heRkSgVHCARNJZznnz5jMdpFYCfw01%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4cb77ec-90cd-4815-a9e1-ab35632563a8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Obowiązkowa obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w omawianiu zagadnień oceniane na bieżąco na oceny (a także przygotowanie prezentacji lub wypracowania). Dopuszczalna jest 1 nieobecność. Każda dodatkowa nieobecność wymaga odpracowania w formie pracy pisemnej na zadany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie obecności, zaliczenie aktywności.

Nieobecność na zajęciach lub uchylanie się od aktywnego uczestnictwa seminariach powoduje niezaliczenie zajęć seminaryjnych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie innych zajęć lub przemieszczenie się podczas seminariów. Ewentualne trudności z uzyskaniem odpowiedzi od studenta z w/w przyczyn nie będą możliwe do usprawiedliwienia.

Uwagi:

zajęcia dla II roku kierunku lekarskiego stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)