Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-HS-WdHSAć] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-HS-WdHSAć]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 104
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wiraszka
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny ilustrowany prezentacjami multimedialnymi (prezentacja Power Point), powiązany z ćwiczeniami, które studenci realizują samodzielnie w trakcie zajęć w grupach 2-3 os.

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie wykładu (semestr zimowy) oraz na ćwiczeniach (semestr letni).

Zakres umiejętności (HS1_U02, HS1_U03, HS1_U04, HS1_U05 i HS1_U08) realizowany jest przez ocenianie ciągłe (ćwiczenia w grupach) i kolokwium pisemne (wybrane elementy opisu obiektów sakralnych).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy odbywa się poprzez kolokwium pisemne, składające się z czterech zadań przygotowanych w formie prezentacji multimedialnej:

zadanie 1 - prawidłowe rozpoznanie zaznaczonych na slajdzie elementów architektonicznych,

zadanie 2 - prawidłowe podanie liczby naw i przęseł na podstawie dołączonych planów obiektów sakralnych,

zadanie 3 - uporządkowanie kolejności podawanych informacji związanych z opisem architektonicznym,

zadanie 4 - opis planu obiektu sakralnego pokazanego na slajdzie.

Student uzyskuje ocenę pozytywną, gdy osiągnie minimum 50% punktów.

Na ocenę końcową pracy studenta składa się:

80% - oceny z kolokwium

20% - aktywność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)