Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSPć] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSPć]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 420
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ada Szmulik
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ajPKo5Bdg2oZygOq7umZOVNRmW6B2Ku9f2wfRJVgD05w1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e4a5ca34-d26a-4278-9c08-3e06eefa2701&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Wspólna dla wszystkich grup.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalnym limitem są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu, student zabowiązany jest dostarczyć krótką pracę pisemną zadaną w ramach uzupełnienia zaległości.

2. Kolokwium z rozpoznawania i nazywania ornamentów wykorzystywanych w sztukach plastycznych w formie slajdowiska z pytaniami otwartymi. (30%)

Punktacja:

3: 6 - 7 pkt.

4: 8 - 8,5 pkt.

5: 9 - 10 pkt.

3. Aktywność na zajęciach. (10%)

4. Test zaliczeniowy, pisany na ostatnich, wypadających w semestrze zajęciach, obejmujący materiał prezentowany i ćwiczony w ramach realizacji przedmiotu. (60%)

W celu skonsultowania możliwości poprawy oceny:

Dyżur: środy, 11:00-12.30.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)