Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna [WNP-PPWZ-PSC] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika specjalna [WNP-PPWZ-PSC]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 15:00 - 16:30
sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marzena Dycht
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

METODY DYDAKTYCZNE – Zajęcia realizowane są w siedzibie Uczelni (zjazdy stacjonarne); ze wsparciem metody asynchronicznej - przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Projekty studenckie - prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych – prace prezentowane na zajęciach i przesyłane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Praca w grupach

Dyskusja

Rozwiązywanie problemu i prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych

Konsultacje – dostępność dla studentów w siedzibie Uczelni, z zapewnieniem możliwości łączenia się online w czasie rzeczywistym w aplikacji Microsoft Teams

OPIS SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Zajęcia realizowane są w siedzibie Uczelni (zjazdy stacjonarne); ze wsparciem metody asynchronicznej - przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, określonych w karcie przedmiotu - w siedzibie Uczelni. Sposobem weryfikacji efektów uczenia się będzie ocena z projektu studenckiego, przy uwzględnieniu obecności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Projekt studencki - prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych (0-7 pkt.): aspekt merytoryczny: 0-5 pkt., aspekt formalny pracy: 0-2 pkt.; weryfikacja wyników kształcenia polegać będzie na ocenie jakości wykonanych prac w ramach pracy nad projektem, oceniana będzie umiejętność prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych w ramach przygotowywanego zagadnienia, język i stylistyka, logiczność, jak również poprawność merytoryczna pisemnej wypowiedzi – prace prezentowane na zajęciach w siedzibie Uczelni (zjazdy stacjonarne) i przesyłane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

2. Obecność na zajęciach (0-3 pkt.); dopuszczalne 3 udokumentowane nieobecności w semestrze: 100% obecności (w tym maksymalnie 3 udokumentowane nieobecności) - 3 pkt., 1 nieudokumentowana nieobecność - 2 pkt., 2 nieudokumentowane nieobecności - 1 pkt., 3 nieudokumentowane nieobecności - 0 pkt. Weryfikacja obecności – w siedzibie Uczelni.

Ocena końcowa:

10 pkt.: 5,0; 9 pkt.: 4,5; 8 pkt.: 4,0; 7 pkt.: 3,5; 6 pkt.: 3,0; 5 pkt. i mniej: 2,0

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)