Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opis zabytków nieruchomych [WNHS-ODKS-OZN] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Opis zabytków nieruchomych [WNHS-ODKS-OZN]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wiraszka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011.

3. M. Róziewicz, Ewidencja zabytków architektury i budownictwa, "Kurier Konserwatorski" 2008, nr 1, s. 13-18.

Literatura uzupełniająca, m.in. przykłady opisów architektonicznych i białe karty:

1. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.

2. Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce

3. M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017.

4. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995 [tom zawierający katalog obiektów z planami]

5. strona www: https://zabytek.pl/pl - tam białe karty

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, połączony z samodzielnym rozwiązywaniem zadań przez studenta w trakcie ich trwania. Po jego zakończeniu następuje przedstawienie prawidłowego rozwiązania w formie multimedialnej oraz omówienie na następnych zajęć wyników osiągniętych przez poszczególnych studentów (rozmowa indywidualna).

Zakres wiedzy (ODKiŚ1_W03) i umiejętności (ODKiŚ1_U02) realizowany jest przez ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, połączony z samodzielnym rozwiązywaniem zadań przez studenta w trakcie ich trwania. Po jego zakończeniu następuje przedstawienie prawidłowego rozwiązania w formie multimedialnej oraz omówienie na następnych zajęć wyników osiągniętych przez poszczególnych studentów (rozmowa indywidualna).

Zakres wiedzy (ODKiŚ1_W03) i umiejętności (ODKiŚ1_U02) realizowany jest przez ocenianie ciągłe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)