Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-ODKS-WdHSA] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-ODKS-WdHSA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 102
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wiraszka
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną (semestr zimowy).

W zakresie wiedzy ODKiŚ1_W01 jest to test pisemny na koniec semestru zimowego. Student jest zobowiązany zdefiniować poprawnie 10 terminów.

Zakres umiejętności ODKiŚ1_U01 realizowany jest częściowo poprzez w/w test pisemny (posługiwanie się specjalistycznym językiem) oraz poprzez aktywność na zajęciach - ćwiczenie umiejętności rozpoznawania elementów architektonicznych w oparciu o materiał ilustracyjny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Zaliczenie ma formę testu pisemnego (10 terminów do wyjaśnienia, dla każdego inny zestaw). Ocenę pozytywną otrzymuje student, jeśli poprawnie wyjaśni co najmniej 50% pojęć architektonicznych. Jeśli student nie zaliczy testu w terminie I, przysługuje mu termin zaliczenia w sesji poprawkowej. Zaliczenie w II terminie odbywa się na podobnych zasadach co w pierwszym, tzn. student wyjaśnia 10 terminów losowo wybranych z materiału omówionego podczas wykładu (powyżej 50% uzyskuje ocenę pozytywną). W zależności od liczby studentów - zaliczenie może mieć formę pisemną lub ustną.

Uwagi:

Zajęcia łączone HS i ODKiŚ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)