Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne [WNHS-ODKS-WHSTA] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne [WNHS-ODKS-WHSTA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 106
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Ponińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

2. C. Cennini, Rzecz o malarstwie, tłum. S.Tyszkiewicz, opr. H. Jędrzejewska, Wrocław 1955.

3. K. Pliniusza starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłum. J. Łukaszewicz, t. 1-10, Poznań 1845.

4. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. S. Kobielus, Tyniec – Kraków 1998.

Zakres tematów:

1-3. Informacje wstępne: rodzaje spoiw, podział technik malarskich, najważniejsze pigmenty i barwniki

4-7. Techniki malarskie o spoiwach organicznych: techniki rysunkowe: podłoża (papirus, pergamin, papier), narzędzia: węgiel, węgiel drzewny natłuszczony, ołówek metalowy, ołówek grafitowy, kreda i sangwina, pastele suche i woskowe, pędzel, piórko, technika lawowania (tusz i atrament)

8-11. Techniki malarskie o spoiwach organicznych: akwarela, gwasz, miniatorstwo i iluminatorstwo (kość słoniowa jako podobrazie), enkaustyka, tempera, technika olejna (podobrazia: drewno, płótno), szypolen, technika kazeinowa

12. Techniki pozłotnicze do celów malarskich (na pulment, mikstion i in.)

13-15. Techniki malarskie o spoiwach mineralnych: fresk mokry (al fresco, fresk pakułowo-wapienny), fresk suchy (fresco secco), sgraffito

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zakres wiedzy (ODKiŚ1_W01) oraz umiejętności (ODKiŚ1_U01) realizowany jest w ramach wykładu informacyjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i innych audiowizualnych środków przekazu. Weryfikacja efektów kształcenia w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi obejmującego zakres przerobiony na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. ocena z pisemnego kolokwium (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w średnim stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków..

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Uwagi:

zajęcia łączone HS i ODKiŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)