Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna [WNP-PPWZ-PSW] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika specjalna [WNP-PPWZ-PSW]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 13:15 - 14:45
sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-10 13:15 : 14:00 sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marzena Dycht
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

METODY DYDAKTYCZNE

Zajęcia realizowane są w siedzibie Uczelni (zjazdy stacjonarne); ze wsparciem metody asynchronicznej na platformie edukacyjnej https://e.uksw.edu.pl.

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Rozwiązywanie problemu i prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych (indywidualna lektura tekstów)

Konsultacje – dostępność dla studentów w siedzibie Uczelni, z zapewnieniem możliwości łączenia się online w czasie rzeczywistym w aplikacji Microsoft Teams

Egzamin pisemny (test wyboru, w tym pytania problemowe) - realizowany w siedzibie Uczelni – sem. letni.

Zaliczenie pisemne (test wyboru) - realizowane w siedzibie Uczelni – sem. zimowy.

OPIS SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Zajęcia realizowane są w siedzibie Uczelni (zjazdy stacjonarne); ze wsparciem metody asynchronicznej na platformie edukacyjnej https://e.uksw.edu.pl. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, określonych w karcie przedmiotu - w siedzibie Uczelni. Sposobem weryfikacji efektów uczenia się będzie ocena z zaliczenia pisemnego w formie testu wyboru (po 1. semestrze) oraz ocena z egzaminu pisemnego (obejmującego wszystkie zagadnienia omówione w semestrze zimowym i letnim w ramach wykładu) w formie testu wyboru (w tym pytania problemowe) (po 2 semestrze).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną (po 1. semestrze) – sposobem weryfikacji efektów uczenia się będzie ocena z zaliczenia pisemnego w formie testu wyboru – realizowanego w siedzibie Uczelni – 10 pytań typu zamkniętego, każde pytanie – 1 pkt. lub 0 pkt.

Ocena końcowa (po 1. semestrze): 10 pkt.: 5,0; 9 pkt.: 4,5; 8 pkt.: 4,0; 7 pkt.: 3,5; 6 pkt.: 3,0; 5 pkt. i mniej: 2,0

Egzamin pisemny (po 2. semestrze) – sposobem weryfikacji efektów uczenia się będzie ocena z egzaminu pisemnego (obejmującego wszystkie zagadnienia omówione w semestrze zimowym i letnim w ramach wykładu) w formie testu wyboru (w tym pytania problemowe) – realizowanego w siedzibie Uczelni – 20 pytań typu zamkniętego, każde pytanie – 1 pkt. lub 0 pkt.

Ocena końcowa (po 2. semestrze): 20-19 pkt.: 5,0; 18-17 pkt.: 4,5; 16-15 pkt.: 4,0; 14-13 pkt.: 3,5; 12-11 pkt.: 3,0; 10 pkt. i mniej: 2,0

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)