Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska [WB-IS-II-21-07] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska [WB-IS-II-21-07]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:30 - 16:45
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Damian Panasiuk
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp

2. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010,

3. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2014,

Literatura uzupełniająca:

1. Górka K., Poskrobko B. i Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa, 1995, 1998, 2001,

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

Zakres tematów:

1-2. Instrumenty ekonomiczne, a nakazowe w prawie ochrony środowiska,

3-4. Opłaty za korzystanie ze środowiska, sposób i terminy wnoszenia opłaty, zwolnienia z opłat,

5-6. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone (sankcyjne) i administracyjne kary pieniężne,

7-8. Odroczenia, zmniejszanie i umorzenia terminu zapłaty. Nowe prawo wodne - opłaty za usługi wodne i opłaty podwyższone,

9-10. Opłaty produktowe i recyklingowe od opakowań, opłaty produktowe od odpadów poużytkowych,

11-12. Opłaty depozytowe od baterii i akumulatorów samochodowych, przenośnych oraz od zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

13-14. Opłaty od pojazdów wycofanych z eksploatacji, zróżnicowanie stawek podatków za paliwa, opłaty zastępcze w energetyce,

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny,

- wykład problemowy,

- wykład konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Efekty przedmiotowe 1-3 - kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 4 (db): student potrafi wystarczająco poprawnie dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi pozyskiwać obowiązujące akty prawne, nie ma umiejętności samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności pozyskiwania obowiązujących aktów prawnych i samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 4 (db): student posiada umiejętności pozyskiwania obowiązujących aktów prawnych i samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętności pozyskiwania obowiązujących aktów prawnych i samokształcenia się w zakresie prawa ochrony środowiska,

(3) Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, nie potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w ograniczonym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 4 (db): student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie prawa ochrony środowiska,

Ocena końcowa:

- aktywność na wykładach,

- kolokwium zaliczeniowe pisemne, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)