Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metale ciężkie w środowisku człowieka [WB-IS-II-21-10] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metale ciężkie w środowisku człowieka [WB-IS-II-21-10]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:00 - 18:30
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Damian Panasiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Juda-Rezler K., Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000,

2. Hławiczka S., Metale ciężkie w środowisko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008,

3. Warych J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1998,

Literatura uzupełniająca:

1. Hławiczka S., Rtęć w środowisku atmosferycznym, IPIŚ PAN, Zabrze 2008,

2. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1997.

Zakres tematów:

1-2. Oddziaływanie metali ciężkich na człowieka i środowisko naturalne.

3-4. Zawartość metali ciężkich w paliwach, uzależnienie państw od spalania stałych paliw kopalnych.

5-6. Źródła emisji metali ciężkich do powietrza, specyfika emisji rtęci.

7-8. Źródła emisji metali ciężkich do wód i gleby.

9-10. Metody pierwotne i wtórne redukcji metali ciężkich do powietrza.

11-12. Metody redukcji emisji metali ciężkich do wód i gleby.

13-14. Analiza przepływu substancji dla metali ciężkich w Polsce i Europie, prognozy emisji metali ciężkich.

15. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny,

- wykład problemowy,

- wykład konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Efekty przedmiotowe 1-3 - kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z zakresu metali ciężkich,

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z zakresu metali ciężkich,

ocena 4 (db): student opanował w średnim stopniu podstawową wiedzę z zakresu metali ciężkich,

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową wiedzę z zakresu metali ciężkich.

(2) Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu metali ciężkich,

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu metali ciężkich,

ocena 4 (db): student posiada umiejętności korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu metali ciężkich,

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętność korzystania z literatury i innych właściwie dobranych źródeł dotyczących zagadnień z zakresu metali ciężkich.

Ocena końcowa:

- aktywność na wykładach, studenci regularnie chodzący na wykłady mają prawo do kolokwium w terminie zerowym,

- kolokwium zaliczeniowe testowe, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)