Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa [WF-FI-N112-FPP] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa [WF-FI-N112-FPP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1454
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Adam Świeżyński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOwbJ9-sJ_AhKiJ7-4klpE9Uobb5o2x9wVIBFGE6W30E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b4670c8-2944-491e-b63c-de588da4b8d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura do wykładu:

1. G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019.

2. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI-Biblos, Tarnów 2007.

3. L. Wciórka, Filozofia przyrody, PWT, Poznań 1993.

4. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004.

5. Filozofia przyrody, seria: Dydaktyka filozofii, t. 3, red. J. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J.Herda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

6. Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010.

Lektura dodatkowa - na życzenie osób zainteresowanych

Zakres tematów:

(1) Wprowadzenie tematyczne do całości zajęć

(2) Tajemnice poznawania przyrody

(3) Tajemnice rozumienia przyrody

(4) Tajemnice własności przyrody

(5) Tajemnice działania przyrody

(6) Tajemnice granic przyrody

(7) Tajemnice człowieka i przyrody

(8) Tajemnice Boga i przyrody

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu tematyki zajęć nieożywionej

- wykład problemowy – wykład poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu tematyki zajęć

- prezentacja multimedialna – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego i problemowego

- pytania uczestników i odpowiedzi prowadzącego zajęcia

Weryfikacja efektów kształcenia:

- na podstawie ustnej wypowiedzi podczas egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- stopień przyswojenia wiedzy przekazanej w czasie wykładu

- umiejętność wykazania się wiedzą w czasie egzaminu

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji zagadnień związanych z zajęciami

Skala oceny za obecność na wykładzie:

15-14 - 5

13-12- 4,5

11-10 - 3,5

9-8 - 3

7-0 - 2

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny za obecność podczas zajęć (1/4) i z egzaminu ustnego (3/4).

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)